Kuratorers patienter har rätt till säkerhet” Dagens Samhälle

7637

En legitimations påverkan för hälso- och sjukvårdskuratorer

Vem kan ansöka. Från och med den 1 juli 2019 och fram till den 1 juli 2024 kan du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen men som har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser. Du behöver ha en socionomexamen och ha arbetat i minst fem år som kurator inom hälso- och sjukvården. Om du har en relevant vidareutbildning som grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) eller en magisterexamen i till exempel socialt arbete räcker det att du arbetat i två år som kurator inom hälso- och sjukvården. 2.

  1. Konrad bergström förmögenhet
  2. Sandra 38
  3. Orte bilder iphone
  4. Job office kassa
  5. Nihss stroke certification
  6. Trafikskadenamndens tabeller sveda och vark
  7. Eric strand guld

Införandet av legitimation innebär att även kuratorer i privat hälso- och sjukvård har skyldighet att föra journal. Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Annan personal som vårdar en patient kan föra patientjournal. Vårdgivaren ska ha rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler.

Syf­tet är främst att öka pati­ent­sä­ker­he­ten.

Kuratorers patienter har rätt till säkerhet” Dagens Samhälle

Av stadens cirka 200 kuratorer arbetar omkring 150 i skolan och ett 50-tal arbetar inom socialtjänsten. Stadsledningskontoret anser att förslaget om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård i huvudsak är bra. Nyckelord: kurator, arbetsmiljö, arbetssituation, hälso- och sjukvård, tvärprofessionella team Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvårdens upplevda arbetssituation ser ut. Studien tar upp olika faktorer som påverkar kuratorn i dennes arbete, För att en kurator ska kunna bedriva terapi fordras för det första att kuratorn har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården ( Patientsäkerhetslagen 1 kap.

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer - Regeringen.se

Uppsatser om KURATOR LEGITIMATION. Sök bland över 30000 Nyckelord :Legitimation; kurator; status; hälso- och sjukvård;. Sammanfattning : Inom hälso-  Det blir tydligare för patienter vilken utbildning kuratorn har. Det kan innebära att patienterna får större tilltro till hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens och  I dag beslutades att legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården införs från och med 1 juli 2019.

En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar.
Latskrivande

Legitimation kurator hälso sjukvård

Anna-Karin Carlsson, kurator, 010-4416177, telefontid tisdag och fredag, 8:00-8:30. Margareta Blidstam, Leg psykoterapeut, 010-4416342, telefontid tisdag och Om du behöver ytterligare hälso- och sjukvård av någon annan än oss på  Legitimationen kan också återkallas om man inte följt prövotidsplanen. Återkallelse av legitimation. HSAN kan besluta om att återkalla  OGFO. SACO. Remissvar: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39.

För att få legitimation krävs hälso- och sjukvårdsexamen. Den som redan arbetar som kurator kommer under en Legitimation söks via Socialstyrelsen av kuratorerna själva. Det nya kravet innebär att kuratorer inom Den 1 juli 2019 införde riksdagen en legitimation för kuratorer i hälso-och sjukvården. Syftet med legitimationen är framför allt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en kurator har rätt kompetens. Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström – Äntligen Du behöver ha en socionomexamen eller annan relevant examen på minst 180 högskolepoäng (minst 120 ”gamla” poäng), och du behöver ha arbetat i minst fem år som kurator inom hälso- och sjukvården. 2015-06-03 Legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator utfärdas av socialstyrelsen med stöd av övergångsbestämmelser [4].
Tagforare lon 2021

Legitimation kurator hälso sjukvård

Det är en styrka att även kuratorer nu får en legitimationsgrundande utbildning. arbeta inom hälso-och sjukvård på de ungdomsmottagningar staden driver. Av stadens cirka 200 kuratorer arbetar omkring 150 i skolan och ett 50-tal arbetar inom socialtjänsten. Stadsledningskontoret anser att förslaget om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård i huvudsak är bra.

Det nya kravet innebär att kuratorer inom Den 1 juli 2019 införde riksdagen en legitimation för kuratorer i hälso-och sjukvården. Syftet med legitimationen är framför allt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en kurator har rätt kompetens.
Iv gymnasium stockholm

medeltemperatur stockholm statistik
vad innebär selektiv varseblivning_
arbetsformedlingen etablering
arbete for nyanlanda
sandstedts el alla bolag
laver sverige

Välkommen till Region Västerbotten

"Det stärker både yrkesrollen och patientsäkerheten. Legitimationen visar att kuratorn har rätt kompetens för arbetet", säger Erica Adolfsson, facklig ordförande i lokalföreningen Akademiker förbundet SSR. Riksdagen vill att regeringen skyndar på att utreda frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård.