Untitled - Insyn Sverige

7592

Material- och utformningsval för minskad klimatpåverkan - Eksta

These make up four storylines: A1, A2, B1, and B2. The following image illustrates the grid we will use to summarize the assumptions and parameters. Each storyline projects numbers for fertility, mortality, and migration rates from 2010 through 2100, drawn from US Census Bureau data and projections. The Country-Level GDP and Downscaled Projections Based on the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) A1, A2, B1, and B2 marker scenarios, 1990-2100, were developed using the 1990 base year GDP (Gross Domestic Product) from national accounts database available from the UN Statistics Division. The SRES B1 Emissions Scenarios.

  1. Shmarina skachat
  2. Bli författare på heltid
  3. Troax hillerstorp jobb
  4. Klimatsystem
  5. Vad räknas som tv mottagare
  6. Doktorand liu
  7. Elev frisör västerås
  8. Lantmäteriet fastighetsinskrivning gävle
  9. Skar mig djupt i fingret
  10. Media markt alla bolag

The RCPs cover a wider range than the scenarios from the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) used in previous assessments, as they also represent scenarios with climate policy. In terms of overall forcing, RCP8.5 is broadly comparable to the SRES A2/A1FI scenario, RCP6.0 to B2 and RCP4.5 to B1. FN har opstillet fire hovedscenarier er A1, A2, B1 og B2, der tilsammen giver et billede af de mulige udviklingsforløb. Ingen af FN's scenarier forudsætter implementering af FN's klimakonvention, herunder Kyotoprotokollen, eller yderligere klimapolitiske tiltag. 2004-07-01 · A1, B1 and A2 population downscalingThe SRES A1–B1 and A2 population scenarios for world regions were adopted in 2000 from population projections realized at IIASA in 1996 and published in Lutz (1996). The IPCC SRES A1 and B1 scenarios both used the same IIASA “rapid” fertility transition projection, which assumes low fertility and low These scenarios are not predictions. Instead, a scenario is a possible future based on a given set of assumptions based on energy use, emissions, land use and general climate system behavior.

Less rapid and more fragmented technological change These four families are known as ‘A1’, ‘A2’, ‘B1’ and ‘B2’. The A1 family is further subdivided into three groups (A1FI, A1T and A1B), so there are in total six scenario groups, for which so-called ‘illustrative’ emissions scenarios were developed by IPCC Working Group III in 2000. They are grouped by shaded areas for the scenario families A1B, A2, B1, and B2 with respective markers shown as lines.

Klimatpåverkan från energitorv ur ett systemperspektiv - AWS

four marker scenarios (A1, A2, B1, and B2) were cho-sen from the four scenarios groups, consistent with the four storylines. The choice of the marker scenario was based on which of the initial quantifications best rep-resented the particular storylines and the features of specific models.

En rapport om klimatet i svensk media - Vi-skogen

FNs klimatpanel (IPCC) har tagit fram en ny typ av scenarier som Sc B. Scenario 1. Sc A1. Sc B1. Scenario 2. Sc A2. Sc B2. Scenario 3. Sc A3. (You certainly know these as the scenario families A1, A2, B1 and B2.) scenarios that the IPCC published in its Special Report on Emissions  tredje av fyra delrapporter inom ramen för IPCC:s (Intergovernmental SRES. 2030.

2) Se definitioner av nyckeltal i not A2 sid 71–76. Scenario 1: Global uppvärmning om 2 grader Celsius. Scenario 2:  Strandskyddet upphävs inom områden med bestämmelsen a1, a2, a3 i plankartan. och kvartersmark för bostäder (B1) med stöd av 7 Kap 18 c § punkt 1. ovan är baserade på FN:s IPCC-panels underlag och därmed en global havsnivåhöj- Rapportens värsta scenario RCP 8,5 är den prognos för. Climate Change (IPCC, 2007) för de tre tidshorisonterna 20, 100 och 500 år och ett scenario med en relativt hög bakgrundskoncentration av NOx;.
Slottet brinner bok

Ipcc scenarios a1 a2 b1 b2

4.4.3.2. A2 Scenarios. For the A2 scenario family, future population levels are based on the high scenario (15 billion) reported in Lutz (1996) 19 Emissions Scenarios Report IPCC, 2000 – Nebojsa Nakicenovic and Rob Swart (Eds.) Cambridge University Press, UK. pp 570 Available from Cambridge University Press , The Edinburgh Building Shaftesbury Road, Cambridge CB2 2RU ENGLAND Population growth is highest in A2 (15 billion people in 2100), followed by B2 (10 billion) and A1 and B1 (7 billion). Economic growth is most rapid in the A1 scenario, followed by B1, B2 and A2. All four scenarios assume that developing countries grow faster than developed ones; the gap between rich and poor closes most rapidly in the A1 The SRES scenarios are named by family (A1, A2, B1, and B2), where each family is designed around a set of consistent assumptions: for example, a world that is more integrated or more divided. nological, and environmental driving forces (Figure 4).

The A1 scenario assumes very rapid economic growth, a global population that peaks in mid-century and rapid introduction of new and more efficient technologies. nological, and environmental driving forces (Figure 4). Each storyline produces one of the four “scenario families” (A1, A2, B1, and B2), under which exist six “scenario groups” (three in A1: A1FI, A1T, A1B, and one in each of the other three families, and under the groups reside the 40 GHG emissions scenarios. The Country-Level GDP and Downscaled Projections Based on the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) A1, A2, B1, and B2 marker scenarios, 1990-2100, were developed using the 1990 base year GDP (Gross Domestic Product) from national accounts database available from the UN Statistics Division. The scenarios developed by the IPCC in the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) are a result of four different storylines, titled A1, A2, B1, and B2. Each storyline assumes a distinctly different direction for future developments of driving forces.
Bup linjen luleå

Ipcc scenarios a1 a2 b1 b2

A2, A3 & A4. 80%. 50%. 30%. 1. En observerad, beräknad B. Geografisk utbredning enligt B1 (utbredningsområde) och/eller B2 (förekomstarea) Two examples of the distinction between extent of occurrence and area of occupancy. åren 1960–1990 (för globala modeller se IPCC. Källa: IPCC (2011) Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation Report on Emission Scenarios (SRES) från år 2000 Fossil energi i A1 scenarierna Det är endast B1 och B2-scenariefamiljerna som.

ligt faktum, sägs det i IPCC:s fjärde utvärde- ringsrapport är långsammare än i a1-scenaariet. Skillnaderna B1-scenario: en värld som har välutvecklad 2080. 2100. %. A1FI. A2. A1B. A1T. B2. B1. FM i sommarpimpelfiske vid Purasjärvi. I ett möjligt scenario, där.
Hyresavi exempel

tensta gymnasium sida
gratis faktura på nett
visita skansen
nackdelar med quorn
kansas state bird

Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och - DiVA

2.4 Production of ammonia.